Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG8001EOE0QJAL9RUU2OG1
Побратимени градове Градове партньори

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Тук можете да откриете информация относно взаимоотношенията на община Козлодуй с чуждестранни общини и населени места.

https://www.livechatalternative.com/