Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA1D7
Z7_PPGAHG800PM610QJ3I5RE63OJ5
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA175

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

Тук можете да откриете информация за протоколи и решения на Общински съвет Козлодуй.