Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F2

Най-често срещани въпроси и отговори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 15.03.2022

Въпрос 1: Как мога да се свържа с община Козлодуй?

Можете да се свържете с нас на телефони 0973/85 837; 85 830; 85 831, факс 0973/ 80 183 или на денонощният ни телефон 0973/ 80 784. Работното ни време е от 08:00ч. до 17:00ч., с обедна почивка от 12:00ч. до 13:00ч.; почивни дни събота и неделя.

Въпрос 2: Кой е приемния ден на Кмета на община и как да си запиша час за среща?

Кметът на община приема граждани всеки вторник от 14:00 ч. с изключение на дните, в които не е на територията на гр. Козлодуй. Записване за приемен ден можете на направите на тел. 0973/ 85 837 или на място в Центъра за административно обслужване, гише „Деловодство.“

Въпрос 3: Какво е работното време на Центъра за административно обслужване?

Работното време на центъра за административно обслужване на граждани е от 08:00 ч. до 17:00 ч., без прекъсване.

На основание Наредбата за административното обслужване, чл. 10, ал. 4, когато има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Въпрос 4: Как мога да получа информация за предоставяните административни услуги?

Информация за предоставяните от община Козлодуй услуги може да бъде получена от:

 • Центъра за административно обслужване на граждани на адрес гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ №13 на гишетата за обслужване и чрез информационния киоск терминал;
 • отдел „Местни данъци и такси“ на адрес гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър“ №1;
 • на интернет страницата ни, в меню „Административно обслужване“, подменю „Административни услуги“
 • на интернет страницата ни в меню „Административно обслужване“, подменю „Електронни административни услуги“, където можете да заявите Вашата услуга и електронно.

Въпрос 5: Какви електронни административни услуги предлага община Козлодуй?

Община Козлодуй предлага 64 електронни административни услуги чрез Единният портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“. Можете да ги намерите на интернет страницата ни в меню „Административно обслужване“, подменю „Електронни административни услуги“.

Единният портал можете да посетите и директно чрез този линк.

Въпрос 6: Как и къде мога да подам сигнал с оплакване/похвала?

Сигнал с оплакване/похвала във връзка с административното обслужване, незаконни, неправилни или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията можете да подадете:

 • на място в ЦАО, адрес гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ №13, като се обърнете към служителите ни. При необходимост поискайте да Ви свържат с експерт по съответния казус или пък към директора на дирекция „Административно и информационно обслужване“;
 • на имейл obshtina.kozloduy@gmail.com;
 • в кутиите за анкетни карти, мнения и предложения, намиращи се в ЦАО и в отдел „Местни данъци и такси“
 • в кутиите за сигнали и жалби за корупция, намиращи се в ЦАО и в отдел „Местни данъци и такси“ 

Въпрос 7: Мога ли да проверя колко данъци дължа?

Да, можете да проверите вашите данъчни задължения на място в отдел „Местни данъци и такси“ на адрес гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър“ №1. Можете да направите проверката и онлайн през сайта на община Козлодуй чрез банера на началната страница „Проверете и платете вашите данъчни задължения ОНЛАЙН“ или от меню Администрация > Дейности > Местни данъци и такси > Проверка на МДТ, които ще Ви отведат до страницата kozloduy.imeon.bg. Там следвайки инструкциите можете да проверите вашите данъчни задължения.

Въпрос 8: Мога ли да платя данъчните си задължения онлайн?

Да, можете да платите данъчните си задължения онлайн по няколко начина:

 • през системата на Национална агенция за приходите;
 • през системата еPay;
 • онлайн през сайта на община Козлодуй.
https://www.livechatalternative.com/