Z6_PPGAHG800P5TA0QJUTL9CD1G22
Z7_PPGAHG800P5TA0QJUTL9CD1GI4

Заповеди

Дата на публикуване: 18.05.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

pdf logoЗаповед №190/01.04.2021 г. за образуване на избирателна секция в МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Козлодуй в изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г.
pdf logoЗаповед №189/01.04.2021 г. относно продажбата и консумацията на спиртни напитки от 22.00 часа на 03.04.2021 г. до 22.00 часа на 04.04.2021 г.
pdf logoЗаповед №187/01.04.2021 г. за образуване на територията на община Козлодуй на 1 избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

pdf logoЗаповед №162/20.03.2021 г. за образуване на територията на община Козлодуй на 1 избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г.

pdf logoЗаповед №156/17.03.2021 г. относно определяне на избирателни секции в община Козлодуй за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г. 

pdf logoЗаповед №6/1.03.2021г. относно определяне на местата в с. Крива бара за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №Б-911-11/1.03.2021г. относно определяне на местата в с. Бутан за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №6/2.03.2021г. относно определяне на местата в с. Гложене за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №Х-911-5/2.03.2021г. относно определяне на местата в с. Хърлец за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №117/1.03.2021г. относно определяне на местата в гр. Козлодуй за поставяне на агитационни материали

pdf logoЗаповед №75/15.02.2021г. относно определяне местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на 04.04.2021г.

pdf logoЗаповед №63/09.02.2021г. относно образуването на избирателни секции на територията на община Козлодуй

https://www.livechatalternative.com/