Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFO3M1
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFO3E6

Съобщения

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 02.10.2023

 

pdf logoГрафици за дежурства на Окръжна прокуратура гр. Враца

pdf logoГрафици за дежурства на Районна прокуратура гр. Враца, териториално отделение Козлодуй


pdf logoОбразци на удостоверения, издавани от МВР, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден 


 

График за предоставяне на изборни книжа на членовете на СИК 

 

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии, 
Създадени са графици за извършване на дейности за нормално и сигурно протичане на изборния ден, а именно:
Предоставяне на изборни книжа на секционните избирателни комисии.
На 01.10.2022 г. в сградата на Община Козлодуй при спазване на следния график:   

•    За населените места: с. Бутан и с. Крива бара – СИК №23, 24, 25, 26
тръгване от кметство Крива бара в 11:30 часа;
тръгване от кметство Бутан в 11:45 часа
пристигане в сградата на Община Козлодуй в 12:15 часа
пристигане в СИК №23, 24, 25 в 13.30 за получаване на машини 
Превозът ще се осъществи с автобус „Акиа ултра” с рег. №ВР 8231 СК.

•    За с. Гложене – СИК №19, 20, 21, 22:
тръгване от кметство Гложене в 12:30 часа;
пристигане в сградата на Община Козлодуй в 13:00 часа
пристигане в СИК №19, 20, 21, 22 в 13.55 за получаване на машини 
Превозът ще се осъществи с автобус „Ивеко” рег. № ВР 9012 ВС.

•    За с. Хърлец – СИК №16, 17, 18:
тръгване от кметство Хърлец в 13:00 часа
пристигане в сградата на Община Козлодуй в 13:30 часа
пристигане в СИК №17, 18, 19 в 14.30 за получаване на машини 
Превозът ще се осъществи с автобус „Мерцедес” рег. № ВР 8996 ВР.

•    Предоставянето на изборните книжа ще се извърши в следните часове:
12:15 часа – СИК №23, 24, 25, 26;
13:00 часа – СИК №19, 20, 21, 22;
13:30 часа – СИК №16, 17, 18;
14:15 часа – СИК №12, 13, 14; 
14:35 часа – СИК №10, 8;
14:50 часа – СИК №9, 5, 3, 4, 11;
15:15 часа – СИК №7, 6, 1, 2; 
16:00 часа – СИК №27, 15 /При сформиране на СИК №15 в МБАЛ се получават материали в посочения час/. 

Изборните книжа ще се предоставят на Председател на Комисия, в присъствието на зам.-председател, секретар, членове. 
Всяка секционна избирателна комисия, освен задължителните изборни книжа, консумативи и техника, ще получи допълнително дезинфектант за ръце, мокри кърпи


 

Обучение на членовете на секционните избирателни комисии в община Козлодуй


 
Община Козлодуй уведомява, че на 26.09. (понеделник) от 16.00 часа ще се проведе обучение на всички членове на секционните избирателни комисии в община Козлодуй. Обучението ще се състои в Актова зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Козлодуй. Представители на Районна избирателна комисия – Враца ще обучат представителите на секционните избирателни комисии, включително и за работа със специализирани устройства за машинно гласуване.

 

Членовете на СИК/ПСИК за община Козлодуй са общо 222 броя.
График на транспорта за членовете на СИК/ПСИК от кметствата:

 

Автобус рег. №ВР 9012 ВС 
15:00 – спирка с. Крива бара (СИК 26)
15:15 – спирка кметство с. Бутан (СИК 23-24-25)

 

Автобус рег. №ВР 8231 СК
15:40 – спирка център Гложене (СИК 19-20-21-22)


 
Автобус рег. №ВР 8996 ВР
15:40 – спирка център Хърлец (СИК 16-17-18)

 

След приключване на обучението същите автобуси ще върнат членовете на СИК/ПСИК до населените места.
 


В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ СЕ ПРОВЕЖДА ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНИ 

 

На 21 септември, сряда в с. Гложене и в град Козлодуй ще се проведе демонстрационно гласуване с машина:
9.00 - 10:30 часа – пред читалището в Гложене  
11.00 – 12.30 часа – открит пазар в град Козлодуй 

 

На 23 септември, петък в с. Хърлец ще се проведе демонстрационно гласуване с машина:
9.30 - 12:00 часа – открит пазар в село Хърлец 
 

Демонстрация на гласуване с машини ще направят представители на РИК, Враца.

Канят са гражданите, които желаят да направят пробно машинно гласуване, да посетят обособените места в посочените часове. 

 

Подробности на телефон 0973/ 85 835.


Електронни услуги, свързани с изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г.

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 2 октомври 2022 г.

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 2 октомври 2022 г.

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

910008 Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:
1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес или електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 17:00 ч. на 17.09.2022 г.: 

- doc logoПриложение № 21-НС


2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс (0973 8 01 83) или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на община Козлодуй: www.kozloduy.bg,  до 17:00 ч. на 17.09.2022 г.:

doc logoПриложение № 67-НС


3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите, в срок до 17:00 ч. на 17.09.2022 г.:

- doc logoПриложение № 25-НС


4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 17:00 ч. на 24.09.2022 г.:

- doc logoПриложение № 17-НС

 
Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства.  
Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Козлодуй, секция „Администрация“, „Избори“, „Избори за Народно събрание 2 октомври 2022“, „Съобщения“ - https://kozloduy.bg/wps/portal/municipality-kozloduy/administration/elections/parliament.elections.10.2022  
Избирателите,  могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини: 
- Чрез стационарен или мобилен телефон.
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
- Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йеттел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове, за въведения ЕГН.
- През интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/
- В „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства.  
За информация тел: 0973/85 834; 85 835; 85820


pdf logo Хронограма за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., приета с Решение № 1201-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК

pdf logo Указ на президента за насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

https://www.livechatalternative.com/