Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSGLB7
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSGLR3

Съобщения

Дата на публикуване: 05.03.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

График за предоставяне на изборни книжа на членовете на СИК

 

Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии,

Създадени са графици за извършване на дейности за нормално и сигурно протичане на изборния ден, а именно:

Предоставяне на изборни книжа на секционните избирателни комисии.

С оглед спазване на максимални противоепидемични мерки изборните книжа ще се предоставят на 10.07.2021 г. в сградата на Община Козлодуй при спазване на следния график:  

  • За населените места: с. Бутан и с. Крива бара – СИК №23, 24, 25, 26:

тръгване от кметство Крива бара в 12:45 часа;

тръгване от кметство Бутан в 13:00 часа;

пристигане в сградата на Община Козлодуй в 13:45 часа;

Превозът ще се осъществи с автобус „Мерцедес” с рег. №ВР 8996 ВР.

 

  • За населените места с. Гложене и с. Хърлец – СИК №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:

тръгване от кметство Гложене в 14:00 часа;

тръгване от кметство Хърлец в 14:15 часа;

пристигане в сградата на Община Козлодуй в 14:30 часа;

Превозът ще се осъществи с автобус „Ивеко” рег. № ВР 9012 ВС.

  • Предоставянето на изборните книжа ще се извърши в следните часове:

13:30 часа – СИК № 23, 24, 25, 26.

14:40 часа – СИК № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

15:30 часа – СИК № 1, 2, 6, 5;

15:50 часа – СИК № 3, 7, 8, 9, 27; При сформиране на СИК №28 се получават материали в посочения час.

16:20 часа – СИК № 4, 10, 11; При сформиране на СИК №15 в МБАЛ се получават материали в посочения час.

16:40 часа – СИК № 12, 13, 14.

 

Изборните книжа ще се предоставят на Председател на Комисия, в присъствието на зам.-председател, секретар, членове.

Всяка секционна избирателна комисия, освен задължителните изборни книжа, консумативи и техника, ще получи допълнително маски, ръкавици, три вида дезинфектанти (за ръце, за под, за повърхности), мокри и сухи кърпи, термометри.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс (0973 8 01 83) или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на община Козлодуй: до 17:00 ч. на 05.07.2021 г.:
doc logo  Приложение № 14-НС

2. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в срок до 10.07.2021 г.:

doc logo Приложение № 10-НС

3. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, в срок от 01.07.2021 г. до изборния ден включително:
doc logo Приложение № 1 към Решение № 350-НС/30.06.2021 г.

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства. 

Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Козлодуй, секция „Парламентарни избори 11 юли 2021“ - „Съобщения“ - ТУК.  За информация тел: 0973/85 834; 85 851

Избирателите,  могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- Чрез стационарен или мобилен телефон.
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. 

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове, за въведения ЕГН.

 - През интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/
 

Електронни услуги, свързани с изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.
910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Обучение на членовете на секционните избирателни комисии в община Козлодуй

 

Община Козлодуй уведомява, че на 04.07. (неделя) от 15.00 часа ще се проведе обучение на всички членове на секционните избирателни комисии в община Козлодуй. Обучението ще се състои в Актова зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Козлодуй. Трима представители на  Районна избирателна комисия – Враца ще обучат представителите на секционните избирателни комисии, включително и за работа със специализирани устройства за машинно гласуване.

Членовете на СИК/ПСИК за община Козлодуй са общо 221 броя.

 

График на транспорта за членовете на СИК/ПСИК от кметствата:

Автобус рег. №ВР 1871

14:00 – спирка с. Крива бара (СИК 26 Крива бара)

14:15 – спирка кметство с. Бутан (СИК 23-24-25 Бутан)

14:30 – спирка център Гложене (СИК 22 от Гложене)

 

Автобус рег. № ВР 7434

14:30 – спирка център Гложене (СИК 19-20-21 Гложене)

14:40 – спирка център Хърлец (СИК 16-17-18 Хърлец)

 

На връщане двата автобуса ще върнат членовете на СИК/ПСИК след приключване на обучението на същите автобусни спирки.

 

ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНИ

 

На 4 юли, неделя между 13.00 – 14:45 часа в безистена на община Козлодуй ще е налично специализирано устройство за машинно гласуване. Демонстрация на гласуване с машини ще направят представители на РИК, Враца.

Канят са гражданите, които желаят да направят машинно гласуване да посетят сградата на община Козлодуй в посочените часове.

Подробности на телефон 0973/ 85 851
 

youtube logo Гласуване с машина (без субтитри)

youtube logo Гласуване с машина (със субтитри)


pdf logoОбразци на удостоверения, издавани от МВР, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес или електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 17:00 ч. на 26.06.2021 г.:
-  doc logoПриложение № 12-НС

- Гражданите също могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/, без да е необходимо идентификация с електронен подпис.

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс (0973 8 01 83) или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на община Козлодуйдо 17:00 ч. на 26.06.2021 г.:
doc logoПриложение № 14-НС

3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите, в срок до 17:00 ч. на 26.06.2021 г.:
doc logoПриложение № 18-НС

4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 17:00 ч. на 03.07.2021 г.:
 - doc logoПриложение № 8-НС

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства. 

Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Козлодуй, секция „Парламентарни избори 2021“ - „Съобщения“ - ТУК.  За информация тел: 0973/85 834; 85 851

Избирателите,  могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- Чрез стационарен или мобилен телефон.
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. 

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове, за въведения ЕГН.

- През интернет на адрес: http://www.grao.bg/elections/


pdf logoХРОНОГРАМА за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (приета с Решение № 8-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК)

 


УКАЗ № 130 от 10.05.2021 г. за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.


Издаден от Президента на РБ, обн., ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г. 

 

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

1. Pазпускам Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г.

2. Насрочвам избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Издаден в София на 10 май 2021 г.
 

Президент на Републиката:
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

https://www.livechatalternative.com/