Z6_PPGAHG8009S4606IDCJ60N0301
Z7_PPGAHG8009S4606IDCJ60N03G6

Съобщения

Дата на публикуване: 04.08.2023
Последна актуализация: 06.11.2023

 

Уважаеми членове на секционни избирателни комисии, 

 

Община Козлодуй Ви уведомява, че изплащането на възнаграждения ще се извърши след 14.00 часа на 06 ноември 2023 г., до 17.00 часа на 10 ноември 2023 г., в кабинет №112, намиращ се в едно от бунгалата във вътрешния двор на сградата на общинска администрация.
Средствата ще се получават от Галина Атанасова – гл. експерт „Труд и работна заплата“.


График за предоставяне на изборни книжа на членовете на СИК  


Уважаеми членове на Секционни избирателни комисии, 
Създадени са графици за извършване на дейности за нормално и сигурно протичане на изборния ден, а именно:
Предоставяне на изборни книжа на секционните избирателни комисии.
На 28.10.2023 г. в сградата на Община Козлодуй при спазване на следния график:   
 
•    За населените места: с. Бутан и с. Крива бара – СИК №23, 24, 25, 26: 
тръгване от кметство Крива бара в 11:15 часа;
тръгване от кметство Бутан в 11:30 часа; 
пристигане в сградата на Община Козлодуй в 12:00 часа; 
пристигане в СИК №23, 24, 25 в 13.00 за получаване на машини 
Превозът ще се осъществи с автобус „Акиа ултра” с рег. №ВР 8231 СК.
Шофьор: Даниел Войкин
 
•    За с. Гложене – СИК №19, 20, 21, 22:
тръгване от кметство Гложене 12:15 часа;
пристигане в сградата на Община Козлодуй в 12:45 часа; 
пристигане в СИК №19, 20, 21, 22 в 13.45 за получаване на машини 
Превозът ще се осъществи с автобус „Отойл”, с рег. №ВР 9012 ВС 
Шофьор: Борислав Борисов 
 
•    За с. Хърлец – СИК №16, 17, 18:
тръгване от кметство Хърлец 13:10 часа; 
пристигане в сградата на Община Козлодуй в 13:30 часа; 
пристигане в СИК №16, 17, 18 в 14.15 за получаване на машини 
Превозът ще се осъществи с автобус „Мерцедес” рег. № ВР 8996 ВР.
Шофьор: Валери Горчев 
 
•    Предоставянето на изборните книжа ще се осъществява в малка зала (I етаж) в сградата на общинска администрация, Козлодуй в следните часове:
12:00 часа – СИК №23, 24, 25, 26;
12:45 часа – СИК №19, 20, 21, 22;
13:30 часа – СИК №16, 17, 18;
14:00 часа – СИК №10, 12, 13, 14;     
14:30 часа – СИК №3, 8, 9;
14:50 часа – СИК №4, 5, 11;
15:20 часа – СИК №1, 2, 6, 7, 27; 
15:45 часа – СИК №15 (При сформиране на СИК №15 в МБАЛ се получават материали в посочения час). 
 
Изборните книжа ще се предоставят на Председател на Комисия, в присъствието на зам.-председател, секретар, членове. 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., общинска администрация Козлодуй уведомява гражданите, че могат да се възползват от пробно демонстрационно гласуване с машина, която е разположена в сградата на община Козлодуй, стая № 108, 1-ви етаж, Общинска избирателна комисия (ОИК) – Козлодуй.


Машината за демонстрационното гласуване е достъпна за граждани при следния график: 
-    21.10.2023 г. (събота) – от 10:00 часа до 16:00 часа;
-    22.10.2023 г. (неделя) – от 10:00 часа до 16:00 часа;
-    23.10.2023 г. (понеделник) – от 09:00 часа до 17:00 часа.
 


Обучение на членове на СИК в община Козлодуй


 
Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., информираме, че на 27.10.2023 г. от 17.00 часа ще се проведе обучение на членовете на СИК в община Козлодуй, в Актова зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй. 

 

За целта има организирани автобуси, които ще пътуват по следния маршрут:  
 
•    За населените места: с. Бутан и с. Крива бара – СИК №23, 24, 25, 26: 
тръгване от кметство Крива бара в 16.00 часа;
тръгване от кметство Бутан в 16:15 часа;
пристигане в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй в 16:45 часа. 
Превозът ще се осъществи с автобус „Мерцедес” с рег. №ВР 8996 ВР.


 
•    За населените места с. Гложене и с. Хърлец – СИК №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:
тръгване от спирка център с. Гложене в 16:10 часа;
тръгване от спирка център с. Хърлец в 16:20 часа; 
пристигане в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй в 16:45 часа.
Превозът ще се осъществи с автобус „Отойл” с рег. №ВР 9012 ВС.
 


pdf logo Образци на удостоверения, издавани от МВР, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден


Предлагани електронни услуги, свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

3305 Вписване в избирателния списък

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

3307 Изключване от Списъка на заличените лица


Наименования на кметствата в община Козлодуй, в които ще се произведжат избори за кметове на кметства на 29.10.2023 г.

 

Област Община Населено място
06 Враца 20 Козлодуй 07116 с. Бутан
06 Враца 20 Козлодуй 18505 с. Гложене
06 Враца 20 Козлодуй 39730 с. Крива бара
06 Враца 20 Козлодуй 77548 с. Хърлец

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.
         

          Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

1. През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  

2. Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.


          Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ 
         

          Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.
         

          Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Козлодуй, меню „Избори“, подменю „Местни избори 2023“, „Съобщения“ - https://kozloduy.bg/wps/portal/municipality-kozloduy/elections/mestni_izbori-2023/announcements

 

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г. 
 


pdf logoПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Козлодуй, за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

 Приложение: Предложение за членове на СИК


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

 

  1. Заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част ІІ, от граждани на държави-членки на Европейския съюз, в срок до 18.09.2023 г. включително:

doc logoПриложение № 8 МИ


  2. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 14.10.2023 г. включително:

-  doc logoПриложение № 13 МИ


  3. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 14.10.2023 г. включително:

-  doc logoПриложение № 17 МИ

 
  4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 21.10.2023 г. включително:

- doc logo Приложение № 7 МИ 


  5. Заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати, в срок до 26.10.2023 г. включително:

doc logo Приложение № 10 МИ


  6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица, преди предаване на избирателния списък на СИК, в срок до 26.10.2023 г. включително:

- doc logo Приложение № 11 МИ


Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за административно обслужване”, етаж I, и в съответните кметства. 
За информация тел: 0973/85 834; 0973/85 820
 


pdf logo ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) в община Козлодуй, за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

 Приложение 1: Образец на поименно Предложение за състав на ОИК

doc logo Приложение 2: Декларация от лицата, предложени за членове на ОИК


pdf logoХронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

pdf logoУказ № 146 от 31 юли 2023 г. на президента, за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

https://www.livechatalternative.com/