Z6_PPGAHG800HM450Q34SA72U1OG6
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U1OO5

Карта на общината с населените местаДата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.07.2022