Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2022

ул. "Христо Ботев" № 13 

тел. 0973/85 837 - главен експерт „КАО"

тел. 0973/85 830 - младши експерт „Деловодител и завеждащ общински архив"

тел. 0973/85 831 - специалист „Информационно обслужване на граждани"

факс 0973/80 183
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com

 

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

От понеделник до петък, от 08.00 ч. до 17.00 ч. – без прекъсване

На основание Наредбата за административното обслужване, чл. 10, ал. 4, когато има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

https://www.livechatalternative.com/