Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

ул. "Христо Ботев" № 13 
тел 0973/85 837, факс 80 183
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

От понеделник до петък, от 08.00 ч. до 17.00 ч. – без прекъсване

 

На основание Наредбата за административното обслужване, чл. 10, ал. 4, когато има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

https://www.livechatalternative.com/