Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2456
Z7_PPGAHG800PM610QJ3I5RE63OU3
Z7_PPGAHG8001EOE0QJAL9RUU2OM6

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2022

Тук можете да откриете информация относно общински стратегически документи - стратегии, програми, планове и цели.

https://www.livechatalternative.com/