Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G60
Z7_PPGAHG8009OQ50QBSI573J0KU0
Кмет Заместник кметове Секретар Кметове на кметства Администрация Общински стратегически документи Публични регистри Проекти на нормативни актове Дейности Награди и отличия

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2023

Тук можете да откриете информация относно Община Козлодуй