Z6_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3QP1
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3Q55

Членство в международни организации

Дата на публикуване: 17.03.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

Group of European Municipalities with Nuclear Facilities

/Сдружение на европейските общини с ядрени мощности/


http://www.gmfeurope.org/

Основно усилията на GMF са насочени към:

  • Информиране на населението, с цел обогатяване на техния капацитет за придобиване на познание по ядрените въпросите
  • Бъдещето на нашите общини-членки след спиране на действащите на територийте им атомни електрически централи. Идеята на GMF е придобиване на достатъчно икономически капацитет на тези общини, който да насърчи някакъв  вид алтернативно икономическо развитие, преди да се пристъпи към извеждане от експлоатация на ядрените мощности.
  • Темата за ядрените отпадъци и преди всичко тяхното бъдеще и тяхното окончателно съхранение
  • И накрая, но не на последно място, GMF се стреми да увеличим участието на общините си в процеса на решаване като гаранция за респект по отношението на принципите на местната демокрация.


Ангажиментите на GMF са:

  • Защита и грижа на европейските общини с ядрени мощности да участват в дискусионните форумите и в процесите на взимане на решения, които са осъществени в европейския съюз.
  • Обмяна на данни сред членовете му за ядрената действителност в всяка европейска страна и за общинския опит във връзка с териториалната организация, икономическото развитие и гражданската защита.
  • Осъществяване на бъдещи проекти, в които да участват всички или част от членовете на GMF, с цел поощряване на интеграцията им в европейския съюз.
  • Организиране на годишни срещи на европейските общински власти, с цел събиране  и обмяна на информация. Тези срещи също целят подобряване на познанието на избраните с мнозинството, касаещи ядрената действителност в Европа, безопасността и бъдещето на ядрената енергетика.
https://www.livechatalternative.com/