Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOBP1
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOB52

Обществени възпитатели

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 12.10.2021

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ В МК БППМН ПРЕЗ 2021 Г.
Приети на заседание на Пленарния състав, 18.01.2021 г., гр. Козлодуй

НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй
1. Иванка Стоянова – образователен медиатор
________________________________________
СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
1. Диляна Върганова – педагогически съветник
2. Деница Каменова – педагогически съветник
________________________________________
ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй
1. Наталия Ботева – педагогически съветник
2. Желя Димитрова – здравен медиатор
________________________________________
ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец
1. Елеонора Иванова – учител
________________________________________
ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене
1.    Дияна Попова – учител
2.    Мирослав Ангелов - учител
________________________________________
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан
1. Биляна Михайлова – учител
2. Анелия Енчева – учител
3. Лилия Димитрова - родител
4. Аделина Николова - учител
________________________________________

СУ Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй
1. Жана Кривачкова – педагогически съветник

________________________________________

Към МК БППМН
1. Мария Абарова – социален работник в ДСП