Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2024

Училища на територията на община Козлодуй

Наименование на учебното заведение

Адрес

Директор

Телефон за контакти

Ел. поща

I. Общински училища

1.

Средно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй

ул. „Аспарух” № 5

Георги Балабанов

 0878 50 11 64

hr.botev.46@abv.bg

https://su-hrbotev.com/

2.

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

 гр. Козлодуй

 ул. “Т. Каблешков” № 1

 

Кристина Казакова

0973/8 08 86

0878 27 77 59

kim_kozloduy@abv.bg https://www.kim-kozloduy.com/

3.

Начално училище „Васил Левски” гр. Козлодуй

гр. Козлодуй

ул. "Г. Димитров"

№ 16

Бисерка Димитрова

0877 46 53 24

vasil_levski@abv.bg

https://nuvasillevski.com/

 

4.

Основно училище „Васил Априлов”, с. Хърлец

с. Хърлец

ул. „Антим I” № 2

Валери Маршалов

0878 61 08 21

 

v.aprilov@abv.bg

 

5.

Основно училище „Христо Ботев”, с. Гложене

с. Гложене

ул. „Паисий” № 1

Цветелина Опрова

09160/23 82; 22 37

факс: 09160/23 82

0889 98 74 64

 

gl_hristobotev@abv.bg

 

6.

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан

с. Бутан

ул. „Христо Ботев” № 1

Жана Димитрова

0878 52 73 26

sukim_but@abv.bg

II. Държавни училища

1.

Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй

ул. „Освободител”

Снежина Цветанова

0973/8 05 60

факс: 0973/8 11 27

0888 40 50 54

pg_qe@mail.bg

 

https://www.livechatalternative.com/