Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K14
Z7_PPGAHG800P3920QJQ29R8G1IR1

Центрове за подкрепа на личностното развитие

Наименование на общински центрове за подкрепа

Адрес

Директор

Телефон за контакти

Ел. поща

1.

Център  за подкрепа за личностно развитие-ОДК

гр. Козлодуй

ул. "Кирил и Методий" № 26

Татяна Спасова

 

0973/8 04 09
0894 64 04 64

odk_bumerang@abv.bg

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/