Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2024

 

pdf logo Заповед №184/18.03.2024 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за функция "Образование" за 2024 г.

pdf logo Заповед №52/25.01.2024 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини за 2024 г.

pdf logo Заповед №482/21.09.2023 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за функция „Образование“ за 2023 г.

pdf logo Заповед №472/20.09.2023 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини за 2023 г.

pdf logo Заповед №122/16.03.2023 г. за утвърждаване на Системата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Козлодуй за учебната 2023/2024 г.

pdf logo Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Козлодуй за учебната 2024/2025 г.

pdf logoЗаповед №598/04.10.2022 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини за 2022 г.

pdf logoЗаповед №542/20.09.2022 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини за 2022 г.

pdf logoЗаповед №163/31.03.2022 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за Функция "Образование", съгласно Решение №50/03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.

pdf logoОбщинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2017 – 2019 г.)

pdf logoПравилник за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй

pdf logoЗаповед № 108/23.02.2021 г. относно правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини за 2021 г.

pdf logoФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕРС

pdf logoПрограма за поетапна модернизация на детските градини в община Козлодуй за периода 2017г.-2021г.

https://www.livechatalternative.com/