Z6_PPGAHG800HM690Q3G9MV2O2FN7
Z7_PPGAHG800HM690Q3G9MV2O2FF3

Музеи и исторически забележителности

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 15.01.2024

 

Национален Исторически Музей - филиал “Параход Радецки”
гр. Козлодуй

 

Австрийският параход „Радецки“ е построен през 1851 г. в Будапеща. На 29 май 1876 г. четата на Христо Ботев завладява парахода и го принуждава да спре на българския бряг при с. Козлодуй, откъдето се насочва към Врачанския Балкан, за да се бие за свободата на България.

През 1966 г. е построено точно копие на легендарния параход със средства, събрани от 1 200 000 български деца. От 1982 г. е със статут на национален музей. Намира се на вечен пристан в гр. Козлодуй и от 16 април 2004 г. е филиал на Националния исторически музей в София.

Музеят „Параход „Радецки“ е изцяло свързан с живота и делото на Христо Ботев, с трагичната му гибел, както и на неговата чета. С годините се е превърнал в национална светиня. В него съществува експозиция, в която могат да се видят ценни реликви като знамето на Ботевата чета, униформи на Ботеви четници, последните писма, писани от воеводата Христо Ботев от борда на парахода и др.

Музеят „Параход „Радецки“ е единственият пътуващ параход музей на Балканския полуостров и в България. Той осъществява пътувания при организирани групи ежегодно от месец април до края на месец октомври.
 

 

Информация за посещения:

Национален Исторически Музей "Параход Радецки"

 

 

https://www.livechatalternative.com/