Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH31
Z7_PPGAHG8001EOE0QJAL9RUU2OL3
Бюджет и финансови отчети Местни данъци и такси Oбщински предприятия Общинска собственост Обществени поръчки и проекти Хуманитарни дейности Архитектура и градоустройство Туризъм Транспорт Околна среда

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Тук можете да откриете информация относно разнообразните дейности, които общината изпълнява.

https://www.livechatalternative.com/