Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5J3F4

Възможност за подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес във връзка с изборите за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Дата на публикуване: 22.03.2023
Последна актуализация: 02.10.2023

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


          Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата на ГД ГРАО https://regna.grao.bg/ до 18.03.2023 г., включително.
          На същия сайт избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес могат да направят справка за адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по настояш адрес, в окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.

https://www.livechatalternative.com/