Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5J3F4

Проучване на ЕК за нелоялните търговски практики (НТП)

Дата на публикуване: 31.01.2023
Последна актуализация: 02.10.2023

 

pdf logo Проучване на ЕК за нелоялните търговски практики (НТП) 

      Европейската комисия извършва обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.
В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти да попълнят анкета. 
Анкетата е достъпна тук: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs 
(Следва да се избере версията на български език) и е „отворена“ до 15 март 2023 г. 
 

https://www.livechatalternative.com/