Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

Дата на публикуване: 16.11.2022
Последна актуализация: 16.11.2022

ПОКАНА 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ


На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове се организира обществена консултация /обществено обсъждане/ на проект на 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК


•    Дата на провеждане: 24.11.2022 г.
•    Час на провеждане: 09:00 ч.
•    Място на провеждане: Ул. „Христо Ботев“ № 13, сградата на община Козлодуй заседателна зала, II-ри етаж
•    Дневен ред на обществената консултация:
     1. Представяне на проекта на Процедурата за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник от вносителя. 
     2. Обсъждане на проекта с присъстващите представители на местната общност.
•    Лице за контакт: Момчил Маринов – главен юрисконсулт на община Козлодуй
•    Телефон за връзка: 0973 / 85811

 

Желаещите представители на местната общност могат да се запознаят с проекта на Процедурата за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на община Козлодуй, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. или на интернет страницата на общината на адрес: www.kozloduy.bg

 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА /п/
 Кмет на община Козлодуй