Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5J3F4

Община Козлодуй обучи над 100 деца за разделно събиране на отпадъци

Дата на публикуване: 26.05.2023
Последна актуализация: 02.10.2023

 

Преди дни се проведоха обучителни срещи с над 100 ученици в Козлодуй със съдействието на БУЛЕКОПАК АД. Участващи бяха деца от 1 до 4 клас от СУ „Христо Ботев“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НУ „Васил Левски“ от гр. Козлодуй. В свободна форма и игри се проведе обучението, а основните теми бяха свързани с това как да разделяме отпадъците си, използвайки жълтите и зелени контейнери разположени на територията на общината и защо е необходимо да го правим.
В продължение на инициативата Община Козлодуй ще организира подобни обучения и в населените места, а до началото на следващата учебна година ще осигури контейнери за всяко училище за хартия и пластмаса. 
 

https://www.livechatalternative.com/