Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Ново третиране срещу комари на територията на община Козлодуй

Дата на публикуване: 25.05.2022
Последна актуализация: 25.05.2022

Община Козлодуй уведомява, че днес, 25 май (сряда), в гр. Козлодуй и населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара) ще се извърши последващо наземно третиране срещу комари, с препарат цитрол, а на 26 май (четвъртък) авиационно третиране, с препарат вектобак.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третиранията ще се осъществят: от изгрев слънце до 9 часа – авиационното, и от 21:00 часа – наземното.

 комар