Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5J3F4

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Козлодуй

Дата на публикуване: 10.11.2023
Последна актуализация: 10.11.2023
https://www.livechatalternative.com/