Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5J3F4

Международен ден на река Дунав

Дата на публикуване: 30.06.2022
Последна актуализация: 02.10.2023

На 29 юни 1994 г. 13 държави и Европейската комисия подписват международната Конвенция за опазване на река Дунав. За първи път Денят на Дунав се чества през 2004 г.

И тази година Община Козлодуй активно отбеляза празника с различни екологични инициативи по време на Фестивала на рибата. 
На брега река Дунав младежи доброволци почистиха поречието на река Дунав в рамките на Ботев Парк. Също така се проведе и „Творческа работилница“, в която се изработваха цветни пана от пластмасови капачки. 
За най-малките участници имаше оцветяване на картини със застрашени видове птици и риби, намиращи се по поречието на река Дунав. Всички деца участваха и във викторина с награди.
 

https://www.livechatalternative.com/