Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Кметът на община Козлодуй Маринела Николова откри осмата среща по Проект „Ключ за Европа“

Дата на публикуване: 24.06.2022
Последна актуализация: 24.06.2022

Днес двадесет делегати от седем партньорски държави (Германия, Италия, Албания, Полша, Чехия, Гърция, Унгария) посетиха Община Козлодуй. Гостите бяха посрещнати лично от г-жа Маринела Николова. 

В залата присъстваха и председателят на Общински съвет, г-жа Николинка Тодорова, секретарят на Общината, г-жа Лиляна Рашкова, представители на общинска администрация.
Бе представена кратка презентация за общината. Всички участници получиха символични подаръци. На срещата взеха думата и Ханс Херман, президент на партньорска организация PVAH, и Миклош Мариан, ръководител на проекта.

Посещението на делегатите ще продължи два дни. Проектът „Ключ за Европа“ е част от програмата „Мрежа от градове“ № 621894 – CITIZ – 1 – DE –CITIZ- NT, финансиран от европейска програма CITIZ – „Европа за гражданите“.
„Радвам се, че Община Козлодуй има възможност да участва в проекта „Ключ за Европа“. Желая Ви успешна работа на срещите тези дни. Ще се радвам и след приключването на проекта да продължим нашите контакти. Надявам се да останете с хубави спомени и впечатления от гостуването Ви!“, каза кметът по време на посещението в Общината.“

Участници в проект Ключ за Европа