Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Третиране срещу комари

Дата на публикуване: 09.06.2023
Последна актуализация: 09.06.2023

 

Вчера на територията на цялата община беше извършено наземно третиране срещу комари.

Следващата седмица, при подходящи метеорологични условия (температури над 10-15 градуса и липса на валежи), на 13.06. (вторник), ще се извърши последващо наземно третиране, с препарат ротрин, и авиационно третиране, с препарат вектобак. Третирането ще се извърши в град Козлодуй и населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара).

На 15.06. или 16.06. (четвъртък и петък), при подходящи метеорологични условия, е планувано наземно третиране срещу комари в град Козлодуй.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третиранията ще се осъществят: от изгрев слънце до 9 часа – авиационното, и от 21:00 часа – наземното.

 третиране срещу комари