За сигнали, мнения, предложения и жалби

За сигнали, мнения, предложения и жалби

Анонимни заявления и заявления, които не съдържат данни за заявителя и адрес за кореспонденция, се оставят без разглеждане. За предоставяне на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?