Бюджет 2020

 

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Август 2020 г.


Публикувано на:
 18.09.2020 г.


Докладна записка относно представяне на Отчета за годишно изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Решение № 165 за приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за 2019 г. 
 
Докладна записка относно представяне на Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Решение № 166 за приемане на Отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Юли 2020 г.


Публикувано на: 21.08.2020г.


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за II-ро тримесечие на 2020 г.


Публикувано на: 24.07.2020г.Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Май 2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020г.Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Април 2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020г.


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во тримесечие на 2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Февруари 2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020г.

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Януари 2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020г.

Докладна записка - Бюджет 2020

Решение №92 на Общински съвет Козлодуй за приемане на бюджет 2020г.

Публикувано на: 07.02.2020г.

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Общински бюджет
 2. Бюджет 2020 - Текуща страница
 3. Бюджет 2018
 4. Годишни отчети за изпълнението на общинските бюджети
 5. Бюджет 2009
 6. Бюджет 2019
 7. Бюджет 2017
 8. Бюджет 2010
 9. Банкова сметка на общината
 10. Бюджет 2015
 11. Бюджет 2014
 12. Бюджет 2013
 13. Бюджет 2012
 14. Бюджет 2011
 15. Бюджет 2016

Търсене

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

facebook