Бюджет 2020


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за IV-то тримесечие на 2020 г.

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Декември 2020 г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Ноември 2020 г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Октомври 2020 г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Септември 2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за III-то тримесечие на 2020 г.


 Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Август 2020 г.


Публикувано на:
 18.09.2020 г.


Докладна записка относно представяне на Отчета за годишно изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Решение № 165 за приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за 2019 г. 
 
Докладна записка относно представяне на Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Решение № 166 за приемане на Отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Юли 2020 г.


Публикувано на: 21.08.2020г.


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за II-ро тримесечие на 2020 г.


Публикувано на: 24.07.2020г.Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Май 2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020г.Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Април 2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020г.


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во тримесечие на 2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Февруари 2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020г.

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Януари 2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020г.

Докладна записка - Бюджет 2020

Решение №92 на Общински съвет Козлодуй за приемане на бюджет 2020г.

Публикувано на: 07.02.2020г.


Наименование Брой тегления
Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за IV-то тримесечие на 2020 г. 278 Изтегли
Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Декември 2020 г. 316 Изтегли
Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Ноември 2020 г. 189 Изтегли
Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Октомври 2020 г. 350 Изтегли
Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Септември 2020 г. 329 Изтегли
Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за III-то тримесечие на 2020 г. 314 Изтегли

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи