Важно за нотариусите

От 1 януари 2020 година данък при възмездно придобиване на имущество за община Козлодуй е в размер на 3% върху стойността на имуществото.

Информация за размера на заплатения данък по чл.49, ал.2 от ЗМДТ и основата, върху която е заплатен може да предоставите на  e - mail адрес: mdt.obshtina.kozloduy@gmail.com

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook