Разяснителна кампания

Видеоклипове

Активно избирателно право


Гласуване на избиратели с увреждания


Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес

Дигитални материали

Дигитален материал за хора с увреждане


Дигитален материал за гласуване по настоящ адрес


Дигитален материал кой има право да гласува в местните избори

Аудио клипове


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook