Комисия за защита от дискриминация

Разяснителна кампания


Видеоклипове

Активно избирателно право


Гласуване на избиратели с увреждания


Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес

Дигитални материали

Дигитален материал за хора с увреждане


Дигитален материал за гласуване по настоящ адрес


Дигитален материал кой има право да гласува в местните избори

Аудио клипове


Свързани страници:

  1. Основна рубрика: Местни избори 2019
  2. Избирателен списък
  3. СИК
  4. Съобщения
  5. Разяснителна кампания - Текуща страница
  6. ОИК
  7. Заповеди
  8. ЦИК

Търсене

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

facebook