Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Съобщения


Община Козлодуй уведомява лицата, включени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на общината, че изплащането на еднократното възнаграждение за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., ще се извършва ЛИЧНО на лицата /срещу документ за самоличност/ от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, в бунгалото до общината, стая 112 от 06.11.2019 г.
Заплащането е съгласно решение на ЦИК № 659-МИ от 23.08.2019 г.pdfОбразци на удостоверения, издавани от МВР, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИК

 

На 21.10.2019 г./понеделник/ от 17:00 часа в актовата зала на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй, ще се проведе обучение на всички членове на СИК на територията на община Козлодуй.

В 16:00 часа за членовете на СИК ще тръгне автобус от спирката в с. Крива Бара, преминавайки през селата, до СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй.

След края на обучението автобусът ще върне членовете на СИК, тръгвайки от СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, през селата до с. Крива Бара.Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- Чрез стационарен или мобилен телефон.
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. 

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове, за въведения ЕГН.

- През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/

Сайтът предоставя и възможността, след идентификация с електронен подпис, да се подава "Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес", по електронен път.Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

1. Заявление-декларация за вписване в избирателен списък, част ІІ - граждани на държави-членки на Европейския съюз, в срок до 16.09.2019 г. включително:
-  docПриложение № 8 МИ
2. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, при условие, че регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г. в срок до 12.10.2019 г. включително:
- docПриложение № 13 МИ
3. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 12.10.2019 г. включително:
- docПриложение № 17 МИ
4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 19.10.2019 г. включително:
- docПриложение № 7 МИ
5. Заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес – граждани, които имат право да гласуват, но са пропуснати, в срок до 25.10.2019 г. включително:
- docПриложение № 10 МИ
6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица, преди предаване на избирателния списък на СИК, в срок до 25.10.2019 г. включително:
- docПриложение № 11 МИ


Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за информация и обслужване на гражданите”, етаж I, и в съответните кметства.
За информация тел: 0973/85 834; 85 835; 85 845ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

           На основание Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България, /обн. ДВ бр. 56/16.07.2019 г./ за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., писмо на ЦИК с Изх. № МИ-03-8/14.08.2019 г., по силата на § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс и Таблица на българските граждани на ГД „ГРАО” към Министерство на регионалното развитие и благоустройство:

            Списък на населените места в община Козлодуй с население над 350 лица към дата 16 юли 2019 г.

 

Област

Община

Населено място

Население

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

07116

С.БУТАН                 

       2 999

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

18505

С.ГЛОЖЕНЕ               

       2 746

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

37798

ГР.КОЗЛОДУЙ             

      12 508

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

39730

С.КРИВА БАРА            

        361

06

ВРАЦА                   

20

КОЗЛОДУЙ                

77548

С.ХЪРЛЕЦ                

       2 071

 

са определени и населените места със статут на кметство на територията на община Козлодуй, както следва:

с. Бутан, с. Гложене, с. Крива Бара, с. Хърлец.

            В посочените населени места ще се произведат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и кметове в община Козлодуй.

Свързани страници:

  1. Основна рубрика: Местни избори 2019
  2. Избирателен списък
  3. СИК
  4. Съобщения - Текуща страница
  5. Разяснителна кампания
  6. ОИК
  7. Заповеди
  8. ЦИК

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи