СИК

pdfРешение № 71-МИ/12.10.2019 г. на ОИК Козлодуй относно: определяне броя на подвижните избирателни секции, които следва да се образуват на територията на община Козлодуй
pdfРешение № 1281-МИ/03.10.2019 г. на ЦИК относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
pdfМетодически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
pdfРешение № 66–МИ/30.09.2019 г. на ОИК Козлодуй относно: утвърждаване поименния състав на СИК на територията на община Козлодуй в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Приложение № 1 към Решение № 66/30.09.2019 г.
Приложение № 2 към Решение № 66/30.09.2019 г.
Приложение № 3 към Решение № 66/30.09.2019 г.
Приложение № 4 към Решение № 66/30.09.2019 г.
Приложение № 5 към Решение № 66/30.09.2019 г.
pdfПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Козлодуй, за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
docПриложение 1: Образец на поименно Предложение за състав на СИК
pdfРешение № 1029-МИ/10.09.2019 на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
pdfМетодически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. (без съставите на ПСИК)
pdfРешение № 18–МИ/11.09.2019 г. на ОИК Козлодуй относно: Назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
pdfРешение № 19–МИ/12.09.2019 г. на ОИК Козлодуй относно: Начин на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в община Козлодуй за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook