Комисия за защита от дискриминация

СИК


Г Р А Ф И К
за получаване от СИК /секционни избирателни комисии/ на изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на  27 октомври 2019 г. в заседателна зала на 1 етаж в сградата на Община Козлодуй
 
26 октомври 2019 г.

  1. Представителите на СИК от кметствата - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива Бара /включва секции от № 16 до № 26/, получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от14.30 часа – 15.30 часа, след което се извозват с автобус и охрана по секциите в населените места.

Автобусът, който ще превозва представителите на СИК от селата, ще тръгне в 13:30 ч. от спирката пред кметство Крива бара и ще мине поетапно през автоспирките в останалите села.

  1. Представителите на СИК от гр.Козлодуй /включва секции от № 1 до № 15 и ПСИК № 27/ получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от 15.30 часа – 16.30 часа, след което се извозват с подсигурени от общинска администрация служебни автомобили и охрана по секциите в града.

Председател на СИК, зам.-председател и секретар да се явят в посочения час в общинска администрация Козлодуй за получаване на изборни книжа и материали и подписване на съответните формуляри от изборните книжа. Останалите членове от състава на СИК да очакват изборните книжа и материали в изборното помещение.
pdfРешение № 71-МИ/12.10.2019 г. на ОИК Козлодуй относно: определяне броя на подвижните избирателни секции, които следва да се образуват на територията на община Козлодуй
pdfРешение № 1281-МИ/03.10.2019 г. на ЦИК относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
pdfМетодически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
pdfРешение № 66–МИ/30.09.2019 г. на ОИК Козлодуй относно: утвърждаване поименния състав на СИК на територията на община Козлодуй в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Приложение № 1 към Решение № 66/30.09.2019 г.
Приложение № 2 към Решение № 66/30.09.2019 г.
Приложение № 3 към Решение № 66/30.09.2019 г.
Приложение № 4 към Решение № 66/30.09.2019 г.
Приложение № 5 към Решение № 66/30.09.2019 г.
pdfПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Козлодуй, за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
docПриложение 1: Образец на поименно Предложение за състав на СИК
pdfРешение № 1029-МИ/10.09.2019 на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
pdfМетодически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. (без съставите на ПСИК)
pdfРешение № 18–МИ/11.09.2019 г. на ОИК Козлодуй относно: Назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.
pdfРешение № 19–МИ/12.09.2019 г. на ОИК Козлодуй относно: Начин на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в община Козлодуй за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Свързани страници:

  1. Основна рубрика: Местни избори 2019
  2. Избирателен списък
  3. СИК - Текуща страница
  4. Съобщения
  5. Разяснителна кампания
  6. ОИК
  7. Заповеди
  8. ЦИК

Търсене

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

facebook