Разяснителна кампания

Видеоклипове

Обучителен видео материал, предназначен за членовете на СИК, за провеждане на машинно гласуване


Машинно гласуване на избиратели


Видеоклип за машинно гласуване


Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.


Избиратели с трайни увреждания


Как се гласува


Гласуване с преференции
Радио клипове
Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook