СИК


 
Г Р А Ф И К
за получаване от СИК /секционни избирателни комисии/ на изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от РБ на  26 май 2019 г. в заседателна зала на 1 етаж в сградата на Община Козлодуй

 

25 май 2019 г.

  1. Представителите на СИК от кметствата - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива Бара /включва секции от № 16 до № 26/, получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от14.30 часа – 15.30 часа, след което се извозват с автобус и охрана по секциите в населените места.

Автобусът, който ще превозва представителите на СИК от селата, ще тръгне в 13:30 ч. от спирката пред кметство Крива бара и ще мине поетапно през автоспирките в останалите села.

  1. Представителите на СИК от гр.Козлодуй /включва секции от № 1 до № 15/ получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от 15.30 часа – 16.30 часа, след което се извозват с подсигурени от общинска администрация служебни автомобили и охрана по секциите в града.

Председател на СИК/заместник-председател, секретар и член от различни политически партии, като присъствието на председателя е наложително, да се явят в посочения час в общинска администрация Козлодуй за получаване на изборни книжа и материали и подписване на съответните формуляри от изборните книжа. Останалите членове от състава на СИК да очакват изборните книжа и материали в изборното помещение.
pdfПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Козлодуй, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.
docПриложения 1 и 2
Таблица за предложения за СИК на РИК Враца


pdfРешение № 246-ЕП/02.05.2019 на ЦИК относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. при гласуване с хартиени бюлетини

pdfМетодически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. при гласуване с хартиени бюлетини

pdfРешение № 230-ЕП/25.04.2019 на ЦИК относно: определяне на секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

pdfПриложение №1 - Списък на секциите в община Козлодуй за машинно гласуване при провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

pdfРешение № 24-ЕП/25.04.2019 на РИК относно: назначаване на членовете на СИК на територията на община Козлодуй в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
Приложение № 1 към Решение № 24-ЕП/25.04.2019
Приложение № 2 към Решение № 24-ЕП/25.04.2019
pdfРешение № 13-ЕП/12.04.2019 на РИК относно: определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
pdfРешение № 150-ЕП/11.04.2019 на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.
pdfРешение № 148-ЕП/11.04.2019 на ЦИК относно: приемане на изчислителна процедура към Методическите указания за определяне на съставите на СИК и поправка на техническа грешка в приложение към Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК
pdfИзчислителна процедура към Методическите указания за определяне съставите на СИК и примерни разпределения
pdfРешение № 139-ЕП/10.04.2019 на ЦИК относно: Методически указания за прилагане на чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 92 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс при назначаване на съставите на СИК на територията на района и на териториите на общините в него в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. (без съставите на ПСИК), и за разпределение на местата в ръководството на СИК
pdfМетодически указания за определяне съставите на СИК на територията на района и на териториите на общините в него, и на разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. (без съставите на ПСИК)

Свързани страници:

  1. Основна рубрика: Избори за членове на Европейския парламент 2019
  2. СИК - Текуща страница
  3. Избирателен списък
  4. Разяснителна кампания
  5. РИК
  6. Заповеди
  7. Съобщения
  8. ЦИК

Търсене

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

facebook