СИК

 
Г Р А Ф И К
за получаване от СИК /секционни избирателни комисии/ на изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от РБ на  26 май 2019 г. в заседателна зала на 1 етаж в сградата на Община Козлодуй

 

25 май 2019 г.

  1. Представителите на СИК от кметствата - Хърлец, Гложене, Бутан и Крива Бара /включва секции от № 16 до № 26/, получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от14.30 часа – 15.30 часа, след което се извозват с автобус и охрана по секциите в населените места.

Автобусът, който ще превозва представителите на СИК от селата, ще тръгне в 13:30 ч. от спирката пред кметство Крива бара и ще мине поетапно през автоспирките в останалите села.

  1. Представителите на СИК от гр.Козлодуй /включва секции от № 1 до № 15/ получават изборните книжа и материали в заседателната зала на 1 етаж в сградата на общинска администрация Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 от 15.30 часа – 16.30 часа, след което се извозват с подсигурени от общинска администрация служебни автомобили и охрана по секциите в града.

Председател на СИК/заместник-председател, секретар и член от различни политически партии, като присъствието на председателя е наложително, да се явят в посочения час в общинска администрация Козлодуй за получаване на изборни книжа и материали и подписване на съответните формуляри от изборните книжа. Останалите членове от състава на СИК да очакват изборните книжа и материали в изборното помещение.
pdfПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Козлодуй, за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.
docПриложения 1 и 2
Таблица за предложения за СИК на РИК Враца


pdfРешение № 246-ЕП/02.05.2019 на ЦИК относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. при гласуване с хартиени бюлетини

pdfМетодически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. при гласуване с хартиени бюлетини

pdfРешение № 230-ЕП/25.04.2019 на ЦИК относно: определяне на секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

pdfПриложение №1 - Списък на секциите в община Козлодуй за машинно гласуване при провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

pdfРешение № 24-ЕП/25.04.2019 на РИК относно: назначаване на членовете на СИК на територията на община Козлодуй в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
Приложение № 1 към Решение № 24-ЕП/25.04.2019
Приложение № 2 към Решение № 24-ЕП/25.04.2019
pdfРешение № 13-ЕП/12.04.2019 на РИК относно: определяне общия брой на членовете на секционни избирателни комисии и разпределяне на местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
pdfРешение № 150-ЕП/11.04.2019 на ЦИК относно: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.
pdfРешение № 148-ЕП/11.04.2019 на ЦИК относно: приемане на изчислителна процедура към Методическите указания за определяне на съставите на СИК и поправка на техническа грешка в приложение към Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК
pdfИзчислителна процедура към Методическите указания за определяне съставите на СИК и примерни разпределения
pdfРешение № 139-ЕП/10.04.2019 на ЦИК относно: Методически указания за прилагане на чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 92 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс при назначаване на съставите на СИК на територията на района и на териториите на общините в него в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. (без съставите на ПСИК), и за разпределение на местата в ръководството на СИК
pdfМетодически указания за определяне съставите на СИК на територията на района и на териториите на общините в него, и на разпределение на местата на ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. (без съставите на ПСИК)
Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?