Избирателен списък


docПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ НА 26 МАЙ 2019 Г.


 


Във връзка с произвеждането на избори за Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да проверяват адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за Европейски парламент от Република България, за въведения ЕГН.

- През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/

Сайтът предоставя и възможността, след идентификация с електронен подпис, да се подава "Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес", по електронен път.

- През интернет на адрес https://auslugi.com/public/home/kozloduy/index

Сайтът предоставя и възможността, след идентификация с електронен подпис, да се подават  по електронен път:

  • "Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес";
  • "Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия";
  • "Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК".


Във връзка с произвеждането на избори за Европейски парламент от Р България на 26 май 2019 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

1. Заявление за вписване в избирателен списък – част ІІ, от граждани на държави-членки на Европейския съюз, в срок до 15.04.2019 г. включително:
docПриложение №11-ЕП
2. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 11.05.2019 г. включително:
docПриложение №14-ЕП
3. Заявление–Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, (само кандидати за членове на Европейския парламент от РБ , членове на ЦИК, членове на РИК, наблюдатели), в срок до 11.05.2019 г. включително:
- docПриложение №18-ЕП
4. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 11.05.2019 г. включително:
docПриложение №16-ЕП
5. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 18.05.2019 г. включително:
docПриложение № 9-ЕП
6. Заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати, в срок до 23.05.2019 г. включително: 
- docПриложение № 12-ЕП
7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица, преди предаване на избирателния списък на СИК, в срок до 23.05.2019 г. включително:
docПриложение №13-ЕП

 

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за информация и обслужване на гражданите”, етаж I, и в съответните кметства. 
За информация тел: 0973/85 834; 85 835; 85 845


Брой избиратели в предварителните списъци за гласуване в изборите на 26.05.2019 г. в община Козлодуй

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи