Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ДП РАО

Заповеди


pdfЗаповед № 315/23.05.2019г. относно образуване на избирателна секция в МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Козлодуй в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.
pdfЗаповед № 286/14.05.2019г. относно продажбата и консумацията на спиртни напитки от 22.00 часа на 25.05.2019г. до 22.00 часа на 26.05.2019г.
pdfЗаповед № 283/13.05.2019г. относно определяне на избирателни секции в община Козлодуй за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
pdfЗаповед № 256/22.04.2019г.
 относно определяне местата в гр. Козлодуй за поставяне на агитационни материали
pdfЗаповед № 9/22.04.2019г. относно определяне местата в с. Хърлец за поставяне на агитационни материали
pdfЗаповед № 7/22.04.2019г. относно определяне местата в с. Гложене за поставяне на агитационни материали 
pdfЗаповед № Б-911-6/23.04.2019г. относно определяне местата в с. Бутан за поставяне на агитационни материали 
pdfЗаповед № 4/22.04.2019г. относно определяне местата в с. Крива бара за поставяне на агитационни материали 
pdf Заповед № 208/04.04.2019г. относно местата за обявяване на избирателни списъци във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.
pdf Заповед № 205/04.04.2019г. относно образуване на избирателни секции на територията на община Козлодуй за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи