Бюджет 2019

 

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Октомври 2019 г.

Публикувано на: 22.11.2019г.


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за III-то тримесечие на 2019г.

Публикувано на: 30.10.2019г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Септември 2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Август 2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019г.


pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019г. до 30.06.2019г.

Решение № 676 за приемане на Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Юли 2019 г.


Публикувано на: 22.08.2019г.

Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Юни 2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019г.Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Май 2019 г.

Публикувано на: 21.06.2019г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Април 2019 г.

Публикувано на: 22.05.2019г.pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019г. до 31.03.2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за I-во тримесечие на 2019г.

Публикувано на: 30.04.2019г.Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Март 2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019г.


Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Февруари 2019 г.

Публикувано на: 22.03.2019г.Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за месец Януари 2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019г.pdfДокладна записка - Бюджет 2019г.

Публикувано на: 08.02.2019г.

pdfРешение №600 на Общински съвет Козлодуй за приемане на бюджет 2019г.


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook