Комисия по ЗПКОНПИ

Комисия по ЗПКОНПИ

1.

Анатолий Абаров       

- председател

2.

Ивайло Маринов        

- заместник-председател

3.

Велислав Торбов

- член

4.

Симеон Симеонов        

- член

5.

Йордан Иванински    

- членВътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и установяване на конфликт на интереси


РЕГИСТЪР
На декларациите по чл. 35, ал. 1 във връзка с § 2, ал. 1, т. 5 от ДР на ЗПКОНПИ

Вх. № име, фамилия длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1
декларация за несъвместимост
чл. 35, ал. 1, т. 3
декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
декларация за имущество и интереси
част I
/имущество/

контролно число/дата
чл. 35, ал. 1, т. 2
декларация за имущество и интереси
част II
/интереси/
чл. 35, ал. 1, т. 4
декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т. 2
контролно число/дата
1. Огнемир Симов Кмет на кметство Хърлец виж тук   D67A54F3/11.06.2018 виж тук  
2. Петко Петков Кмет на кметство Гложене виж тук   B025DEBF/08.06.2018 виж тук  
3. Ивайло Иванов Кмет на кметство Бутан виж тук   4B026B3C/11.06.2018 виж тук  
4. Илиян Иванов Кмет на кметство Крива бара виж тук   1482D510/28.06.2018 виж тук  


Списък на лицата, неподали декларациите в срок


име, фамилия длъжност
1. Ивайло Иванов Кмет на кметство Бутан
2. Илиян Иванов Кмет на кметство Крива бара

 


РЕГИСТЪР
На декларациите по чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ

Вх. № име, фамилия длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1
декларация за несъвместимост
чл. 35, ал. 1, т. 3
декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т. 1
1. Олга Николова Управител на МБАЛ виж тук  

 

Списък на лицата, неподали декларациите в срок

име, фамилия длъжност
     Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook