Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018 г. - 2021г.

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Стратегически документи
 2. Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017г.– 2019г.
 3. Програма за развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Козлодуй 2019-2019г.
 4. Програма за управение на отпадъците в община Козлодуй 2015 – 2020 г.
 5. Стратегии
 6. Програма за поетапна модернизация на детските градини в община Козлодуй за периода 2017г. -2021г.
 7. Правилници
 8. Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2013 – 2023 г.
 9. Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.
 10. Архив на стратегически документи
 11. Общински план за развитие
 12. Общинска програма за закрила на детето
 13. Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2018 – 2020 г.
 14. Планове
 15. План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Козлодуй 2013 - 2020 г. и отчети (RAR)
 16. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018 г. - 2021г. - Текуща страница
 17. Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г.
 18. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 - 2020 година

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи