Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Архив на стратегически документи

Общински план за развитие

pdfОбщински план за развитие 2007 - 2013


pdfПлан за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 г. – 2017 г.)


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2013 г. 

     Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2013 г. 

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2013 г. 


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2012 г. 

     Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2012 г. 

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2012 г. 


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2011 г. 


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2010 г. 


Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2011г. - 2015г.

pdfПрограма за управление на Община Козлодуй за периода 2011г. - 2015г.


Стратегия за управление на общинската собственост

pdfСтратегия за управление на общинската собственост за периода 2016г. – 2019 г.

pdfСтратегия за управление на общинската собственост за периода 2012г. – 2015 г.  


Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г

pdfОбщинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г. 

 

 

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Стратегически документи
 2. Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017г.– 2019г.
 3. Програма за развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Козлодуй 2019-2019г.
 4. Програма за управение на отпадъците в община Козлодуй 2015 – 2020 г.
 5. Стратегии
 6. Програма за поетапна модернизация на детските градини в община Козлодуй за периода 2017г. -2021г.
 7. Правилници
 8. Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2013 – 2023 г.
 9. Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.
 10. Архив на стратегически документи - Текуща страница
 11. Общински план за развитие
 12. Общинска програма за закрила на детето
 13. Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2018 – 2020 г.
 14. Планове
 15. План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Козлодуй 2013 - 2020 г. и отчети (RAR)
 16. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018 г. - 2021г.
 17. Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г.
 18. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 - 2020 година

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи