Архив на стратегически документи

Общински план за развитие

pdfОбщински план за развитие 2007 - 2013


pdfПлан за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 г. – 2017 г.)


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2013 г. 

     Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2013 г. 

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2013 г. 


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2012 г. 

     Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2012 г. 

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2012 г. 


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2011 г. 


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2010 г. 


Програма за управление на Община Козлодуй за периода 2011г. - 2015г.

pdfПрограма за управление на Община Козлодуй за периода 2011г. - 2015г.


Стратегия за управление на общинската собственост

pdfСтратегия за управление на общинската собственост за периода 2016г. – 2019 г.

pdfСтратегия за управление на общинската собственост за периода 2012г. – 2015 г.  


Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г

pdfОбщинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г. 

 

 

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?