Правилници на Общински съвет

pdfПравилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй от 21.01.2019 г.

pdfПравилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй, в сила от 26.12.2018 г. с изм и доп. от 30.12.2019 г.
pdfПравилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй

pdfПравилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй с изм. и доп. от 19.12.2019 г.
pdfПравилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Козлодуй/ЦПРЛ-ОДК/

pdfПравилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към Община Козлодуй

pdfПравилник за реда за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Козлодуй

pdfПравилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на Община Козлодуй

pdfПравилник за условията и реда за финансиране дейностите на спортните клубове в община Козлодуй с изм. и доп. от 12.12.2018 г.
Отменен с решение № 116 по Протокол № 9/29.04.2020 г.

pdfПравилник за финансово подпомагане на студенти от Община Козлодуй

 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook