Общински план за развитие

pdfОбщински план за развитие 2014 - 2020


doc Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2020 г.


docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2018 г.


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.

   Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2017 г.

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2017 г.


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2016 г.

    Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2016 г.

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2016 г.


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2015 г.

    Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2015 г.

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2015 г.


docДоклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2014 г.

    Програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2014 г.

docОписание на програма за реализация на Плана за развитие на Община Козлодуй за 2014 г.


Наименование Брой тегления
Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2020 г. 7 Изтегли
 1. Основна рубрика: Стратегически документи
 2. План за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 г.
 3. Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017г.– 2019г.
 4. Програма за развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Козлодуй 2019-2019г.
 5. Програма за управение на отпадъците в община Козлодуй 2015 – 2020 г.
 6. Стратегии
 7. Програма за поетапна модернизация на детските градини в община Козлодуй за периода 2017г. -2021г.
 8. Правилници
 9. Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2013 – 2023 г.
 10. Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.
 11. Архив на стратегически документи
 12. Общински план за развитие - Текуща страница
 13. Общинска програма за закрила на детето
 14. Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2021 – 2023 г.
 15. Планове
 16. План за действие за устойчива енергия и климат на Община Козлодуй за периода 2021 - 2030 г.
 17. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018 г. - 2021г.
 18. Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г.
 19. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 - 2020 година

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи