Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ДП РАО

Маркетингов профил на общината

Богатата историческа съдба, благоприятно географско разположение, чиста околна среда, динамично настояще, местно управление с новаторски подход към политиката за икономическо развитие – това e община Козлодуй, развиваща се по европейски критерии.
Община Козлодуй включва пет населени места с добре развити инфраструктура и комуникации, транспортни връзки, мрежа за
образование, квалификация, високо квалифицирана работна ръка, с плодородни земи, екологично животновъдство и растениевъдство и
население с традиции в електропроизводството и селското стопанство.

Регионът предлага възможности за развиване на икономика на база познанието, реализиране и развитие на нови иновационни проекти,
на нови високотехнологични производства, услуги, проекти и отваря широко вратите си за бизнеспартньори, инвеститори и приятели.
Общински съвет – Козлодуй в рамките на своите компетенции създава условия за законен и благоприятен инвестиционен климат.
Община Козлодуй има присъден дългосрочен кредитен рейтинг BBB-перспектива - стабилна и краткосрочен рейтинг А-3. 

В Националния конкурс на Фондация за местно самоуправление и местна реформа общината стана носител на титлата „Община новатор" за 2009 г. В настоящата разработка с гордост Ви представяме живота, икономиката и културата на Община Козлодуй. След като се запознаете с този маркетингов профил очакваме Вашите идеи и заявяваме желанието и готовността си за взаимно, ползотворно и ефективно партньорство.

Кмет на Община Козлодуй

pdfМаркетингов профил на общината

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи