Нормативни документи

pdfНаредба №3 за регистър на сградите

pdfЗакон за собствеността раздел IV

pdf НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?