Програма за управление

 

pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 г.

docПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 г.

 

pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017 г.

docПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017 г.

 

pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 г.

docПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 г.

 

pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2015 г.

docПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2015 г.

 

pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2014 г.

docПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2014 г.

 

pdf Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2013 г.

doc Приложения към програма за управление

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook