Програма за управление


pdf Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2020 г.
doc Приложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2020 г.


pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 г.
docПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 г.

pdfОтчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за периода от 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год.
pdfПриложение 1 - Регистър на извършените сделки за разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй за времето от 01.01.2019 год. до 31.12.2019 г.
pdf
Приложение 1 - Регистър на извършените сделки за Учредяване право на прокарване за времето от 01.01.2019 год. до 31.12.2019 г.
pdfПриложение 2 - Списък на проведените търгове за управление и разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй, за времето от 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год.


pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 г.

docПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 г.

pdfОтчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за периода от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.
pdfПриложение 1 - Регистър на извършените сделки за разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй за времето от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 г.

pdfПриложение 1 - Регистър на извършените сделки за Учредяване право на прокарване за времето от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 г.
pdfПриложение 2 - Списък на проведените търгове за управление и разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй, за времето от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.


pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017 г.

docПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017 г.


pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 г.

docПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 г.


pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2015 г.

docПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2015 г.


pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2014 г.

docПриложения към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2014 г.


pdf Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2013 г.

doc Приложения към програма за управление

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?