Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Бюджет 2017

Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущото изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Публикувано на: 24.10.2017г.


pdfРешение №322 от 05.09.2017г. на Общински съвет Козлодуй за приемане на Отчета за текущо изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.

pdfРешение №321 от 05.09.2017г. на Общински съвет Козлодуй за приемане на Отчета за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Публикувано на: 08.09.2017г.


pdfПублично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на Бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2016 - 31.12.2016г.

pdfДокладна записка относно: Представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

pdfДокладна записка относно представяне на отчета за текущотоизпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Публикувано на: 28.07.2017г.


 Одит на Сметна палата на годишен финансов отчет към 31.12.2016г. на община Козлодуй:

pdfОдитно становище за заверка на годишния финансов отчет

pdfОдитен доклад на Сметна палата за 2016г.

pdfБаланс към 31.12.2016г.

pdfСборен отчет за касовото изпълнение

pdfОтчет за приходите и разходите

pdfОбяснителна записка по годишния баланс за 2016г. на община Козлодуй

Публикувано на: 07.07.2017г.


Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за 1-во тримесечие на 2017г.

Публикувано на: 30.05.2017г.

pdfБюджет на община Козлодуй за 2017г.

Публикувано на: 13.02.2017г.

pdfРешение №244 от 31.01.2017г. на Общински съвет Козлодуй за приемане на Бюджета на Община Козлодуй за 2017г.

 


На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 28 от Наредба № 17 на Общински съвет Козлодуй за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй

Кметът на община Козлодуй

О Б Я В Я В А

Публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Козлодуй за 2017 година.
Обсъждането ще се състои на 05 януари 2017 г. (четвъртък) от 17 до 18 часа в заседателната зала на община Козлодуй, намираща се на ул.”Христо Ботев” №13, при следния дневен ред
1. Представяне на проекта за бюджет на община Козлодуй за 2017 г.
2. Обсъждане на проекта за бюджет с представителите на местната общност.

 


pdfПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2017г.

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Общински бюджет
 2. Бюджет 2020
 3. Бюджет 2018
 4. Годишни отчети за изпълнението на общинските бюджети
 5. Бюджет 2009
 6. Бюджет 2019
 7. Бюджет 2017 - Текуща страница
 8. Бюджет 2010
 9. Банкова сметка на общината
 10. Бюджет 2015
 11. Бюджет 2014
 12. Бюджет 2013
 13. Бюджет 2012
 14. Бюджет 2011
 15. Бюджет 2016

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи